Ganyan Talaga ang Buhay Parang Gulong, Minsan May Quotation.

November 16, 2009 at 7:59 am (Uncategorized) ()

“Ang maling ginagawa  ng matatanda nagiging tama sa mata ng mga bata.”

 

Tip: Sa tuwing gagawa ng mali siguraduhing tanggalin muna ang mata ng bata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: